Списък за проверка за предписващите лекари

Alt tag
Alt tag

Списък за проверка за предписващите лекари

Списък за проверка за предписващите лекари – ципротеронов ацетат/ етинилестрадиол (Диане 35®)

 

Моля, използвайте този списък за проверка заедно с Кратката характеристика на продукта и осъществявайте проверка на редовни интервали.

 

Показания за предписване на Диане 35®:

 

Лечение на умерено до тежко акне, свързано с чувствителност към андроген (придружена или не от себорея) и/или хирзутизъм при жени в репродуктивна възраст. За лечение на акне Диане 35® трябва да се използва само след като е приложена локална терапия или системни антибиотични терапии и те не са дали резултат.

 

Тъй като Диане 35® е също така и хормонален контрацептив, той не бива да се използва съвместно с други хормонални контрацептиви.

  • Тромбоемболизъм (напр. дълбока венозна тромбоза, белодробен емболизъм, миокарден инфаркт и мозъчен инсулт) е рядък, но важен риск при употребата на ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®).
  • Рискът за определена жена ще зависи и от нейния изходен риск за тромбоемболизъм. Поради това, при вземане на решението за употреба на ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®) трябва да се вземат под внимание противопоказанията и рисковите фактори за жената, особено тези за тромбоемболизъм – вж. квадратите за отметка по-долу и Кратката характеристика на продукта.
  • Рискът от тромбоемболизъм при ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®) е по-висок:
  • по време на първата година на употреба
  • при подновяване на употребата след прекъсване на приема от 1 месец или повече.
  • Решението за употреба на ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®) трябва да се вземе само след обсъждане с жената, за да се гарантира, че тя разбира:
  • ефекта на всеки рисков фактор при нея върху риска й за тромбоза
  • риска от тромбоемболизъм при употребата на Диане 35®
  • че трябва да бъде внимателна за признаци и симптоми на тромбоза

 

Моля, не пропускайте да обмислите възможността от настъпване на тромбоемболични събития при здрави жени в репродуктивна възраст, дори в случай на неясни, необясними оплаквания като болка в крака, кашлица/затруднено дишане или главоболие.

 

Полезни връзки:

 

Кратка характеристика на продукта