Информация за пациента

Alt tag
Alt tag

Информация за пациента

Не забравяйте да уведомите Вашия лекар, медицинска сестра или хирург, че приемате Диане 35®, ако

  • имате планирана или Ви е направена операция
  • медицински специалист Ви попита, дали взимате някакво лекарство

 

За повече информация, моля, прочетете съпътстващата Листовка за пациента или посетете: www.bda.bg.

 

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

 

Бихме искали да напомним, че пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

 

ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434

 

e-mail: bda@bda.bg

 

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

 

или

 

Притежател на разрешението за употреба
Bayer Pharma AG
D-13353 Berlin
Германия

 

Контакти на компанията за допълнителна информация

 

Байер България ЕООД

 

ул. Резбарска 5
1510, гр. София
тел.: + 359 2 81401 01
факс: + 359 2 81401 70
e-mail: drugsafety.bulgaria@bayer.com

 

Като съобщавате нежелани лекарствени реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.