Информация за пациента

Alt tag
Alt tag

Информация за пациента

Следете за симптоми на кръвен съсирек, особено ако

  • наскоро сте претърпели операция
  • сте били обездвижени за дълго време (напр. поради нараняване или заболяване, или ако кракът Ви е в гипс)
  • сте имали дълго пътуване (напр. дълъг полет)