Списък за проверка за предписващите лекари

Alt tag
Alt tag

Списък за проверка за предписващите лекари

Списък за проверка за предписващите лекари (II)

Не предписвайте ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®), ако поставите отметка, в който и да било от квадратите в този раздел. Жената има ли:

 

Съпътстваща употреба на друг хормонален контрацептив?

 

Настояща или минала анамнеза за тромбоемболично събитие (напр. дълбока венозна тромбоза, белодробен емболизъм, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, предходна исхемична атака, стенокардия)?

 

Персонална информация за предразположение към нарушения на кръвосъсирването?

 

Анамнеза за мигрена с аура?

 

Захарен диабет със съдови усложнения?

 

Много високо артериално налягане (напр. систолично ≥160 или диастолично ≥100 mmHg)?

 

Много високо съдържание на липиди в кръвта?

 

Планира ли се голяма хирургична намеса или период на продължително обездвижване? Ако е така, посъветвайте пациентката да спре употребата на Диане 35® и да използва нехормонално лечение за кожното си състояние и, ако е необходимо, нехормонален метод на контрацепция за най-малко 4 седмици преди и две седмици след пълно обездвижване*.

 

Обсъдете, дали ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®) е подходящ при жената, ако поставите отметка в някой от квадратите в този раздел:

 

Нейният ИТМ над 30 kg/m² ли е?

 

На възраст над 35 години ли е?

 

Пуши ли? Ако е така, и също е и на възраст над 35 години, тя трябва настоятелно да бъде посъветвана да прекрати тютюнопушенето или да използва нехормонално лечение за нейното акне и/или хирзутизъм.

 

Има ли високо артериално налягане (напр. систолично 140‑159 или диастолично 90-99 mm Hg)?

 

Има ли близък роднина (напр. родител или брат/сестра), който е имал тромбоемболично събитие (вж. горния списък) в млада възраст (напр. преди 50‑годишна възраст)?

 

Тя или някой член на нейното семейство има ли високо съдържание на липиди в кръвта?

 

Получава ли мигренозни пристъпи?

 

Има ли сърдечно-съдово заболяване, като предсърдно мъждене, аритмия, коронарна болест на сърцето, клапно сърдечно заболяване?

 

Има ли захарен диабет?

 

Раждала ли е през последните няколко седмици?

 

Има ли някакви други заболявания, които биха могли да увеличат риска от тромбоза (напр. раково заболяване, системен лупус еритематозус, сърповидно-клетъчна анемия, болест на Крон, улцеративен колит, хемолитичен уремичен синдром)?

 

Взима ли някакви други лекарства, които могат да увеличат риска от тромбоза (напр. кортикостероиди, невролептици, антипсихотици, антидепресанти, химиотерапия и др.)?

 

Наличие на повече от един рисков фактор може да означава, че ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®) не трябва да се използва.

 

Не забравяйте, че рисковите фактори за определена жена могат да се променят във времето и може да има нужда да се оценяват регулярно.

 

*Това трябва да се прецени спрямо риска от ВТЕ след спиране на ципротеронов ацетат/етинилестрадиол за 4 седмици или повече.