Списък за проверка за предписващите лекари

Alt tag
Alt tag

Списък за проверка за предписващите лекари

Списък за проверка за предписващите лекари (III)

Моля, уверете се, че Вашата пациентка разбира, че трябва да каже на медицинския специалист, че взима ципротеронов ацетат/ етинилестрадиол (Диане 35®), ако:

 

  • има нужда от операция
  • предстои период на продължително обездвижване (напр. поради нараняване или заболяване, или ако кракът й е в гипс)

 

® В тези ситуации би било най-добре да се обсъди прекратяване на ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®), докато рискът се върне до нормалното ниво.

 

Моля, информирайте също Вашата пациентка, че рискът от кръвен съсирек се увеличава, ако тя:

 

  • ще пътува продължително време (напр. при дълги полети)
  • развие един или повече от горните рискови фактори за ципротеронов ацетат/етинилестрадиол (Диане 35®)
  • е родила през последните няколко седмици

 

-> В тези ситуации Вашите пациенти трябва да бъдат особено внимателни за всякакви признаци и симптоми на тромбоемболия.

Моля,посъветвайте пациентката си да Ви каже, ако някоя от горните ситуации се промени или много се влоши.

 

Моля, насърчавайте настоятелно жените да прочетат Листовката за пациента, която придружава всяка опаковка Диане 35®. Тя включва симптомите на кръвни съсиреци, за които те трябва да внимават.

 

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

 

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на Притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8

1303, гр. София

Р. България

тел.: +359 2 8903 417

факс: +359 2 8903 434

e-mail: bda@bda.bg

 

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

 

или

 

Притежател на разрешението за употреба

Bayer Pharma AG

D-13353 Berlin

Германия

 

Контакти на компанията за допълнителна информация

Байер България ЕООД

ул. Резбарска 5

1510, гр. София

тел.: + 359 2 81401 01

факс: + 359 2 81401 09

e-mail: drugsafety.bulgaria@bayer.com