Политика за защита на личните данни

Този уебсайт (наричан по-долу “Уебсайтът“) е разработен от Байер България ЕООД (наричан по-долу “ние” или “нас”). За допълнителна информация относно лицето, собственик на Уебсайта, моля, вижте нашия Импринт.

Информация за други избрани дейности по обработка на данни, несвързани с уебсайта, извършвани от нас и всички наши филиали в Германия (напр. когато ни дадете визитна картичка или събираме вашите данни от публично достъпни източници) може да бъде намерен на Информация за специфични дейности по обработка на данни.

 

Работа с лични данни

По-долу бихме желали да Ви предоставим информация относно начина, по който работим с личните Ви данни при използване на нашия Уебсайт. Освен ако не е предвидено друго в следващите глави, правното основание за обработване на личните Ви данни произтича от факта, че това обработване е необходимо, за да можем да осигурим функционалностите на Уебсайта, които сте поискали (Член 6(1)( б) Общ регламент относно защитата на данните).

 

Използване на нашия Уебсайт

Достъп до нашия Уебсайт
Когато изпишете адреса на нашия Уебсайт, Вашият браузър ще прехвърли определени данни към нашия уеб-сървър. Това се извършва по технически причини и се налага, за да можем да Ви предоставим исканата информация. За да улесним Вашия достъп до Уебсайта, се събират, съхраняват за кратко и използват следните данни:

 

 • IP адрес
 • Дата и час на достъп
 • Разлика в часовата зона между Средно Грийнуичко време (GMT)
 • Съдържание на искането (конкретен сайт)
 • Статус на достъпа /HTTP код за статус
 • Прехвърлен обем от данни
 • уебсайт, изискващ достъп
 • Браузър, езикови настройки, версия на браузъра, оперативна система и повърхност

 

Наред с това, за да защитим нашите законни интереси, ние ще съхраняваме тези данни за ограничен период от време, за да можем да инициираме проследяване на личните данни в случай на действителен неразрешен достъп до нашите сървъри или опит за такъв (Член 6(1)(е) Общ регламент относно защитата на данните).

 

Поставяне на бисквитки

Какво са бисквитките?
Този Уебсайт използва т.нар. “бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на Вашето крайно устройство посредством Вашия браузър. Те запазват определена информация (например предпочитания от Вас език или настройки на сайта), която Вашият браузър може (в зависимост от срока на съхраняване на бисквитката) да прехвърли отново към нас при следващото Ви посещение на нашия Уебсайт.

 

Какви бисквитки използваме?
Разграничаваме две категории бисквитки: (1) функционални бисквитки, без които функционалността на нашия Уебсайт би била ограничена, и (2) бисквитки по избор, използвани например за анализ на уебсайт и маркетингови цели. Следната таблица съдържа подробно описание на незадължителните „бисквитки“, които използваме:

 

Cookies used for technical purposes

 

При даване на съгласие от Ваша страна
Използваме бисквитки по избор само с Вашето предварително съгласие(Член 6(1)(е) Общ регламент относно защитата на данните). При първия Ви достъп до нашия Уебсайт ще се появи банер, който иска от Вас да ни дадете съгласие за ползване на бисквитки по избор. Ако дадете съгласие, ние ще поставим бисквитка на компютъра Ви и банерът няма повече да се появява за целия срок докато е активна бисквитката. След изтичане на срока на съхранение на бисквитката или ако активно изтриете бисквитката, банерът отново ще се появи следващия път, когато посетите Уебсайта ни и отново ще поиска съгласието Ви.

 

Как да предотвратите поставянето на бисквитки 
Разбира се, можете да ползвате Уебсайта ни без използването на каквито и да било бисквитки. Във Вашия браузър можете по всяко време да конфигурирате или напълно деактивирате ползването на бисквитки. Това обаче може да доведе до ограничаване функционалностите или да има известно отрицателно въздействие върху лекотата на употреба на Уебсайта ни за ползвателя. Можете по всяко време да възразите срещу поставянето на бисквитки по избор, като използвате съответната опция за възражение, посочена в таблицата по-горе.

 

Анализ на уебсайтове и онлайн поведенческа реклама

Уебсайт анализ с Google

На нашия Уебсайт използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, Съединените щати (“Google”).

 

Google ще анализира Вашето използване на нашия Уебсайт от наше име. За тази цел използваме бисквитките, описани по-подробно в горната таблица. Информацията, събирана от Google във връзка с Вашето ползване на Уебсайта ни (например препращащия URL, коя от нашите страници посещавате, вида браузър, езиковите Ви настройки, Вашата операционна система, резолюция на екрана) ще бъде предадена в сървър на Google в САЩ, където ще бъде запазена и анализирана. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. В този процес Вашите данни за ползването няма да бъдат свързани с Вашия пълен IP адрес. Активирали сме на Уебсайта си функцията за IP анонимизиране, предлагана от Google, така че последните осем бита (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) от IP адреса Ви се изтриват.

 

Освен това чрез сключването на конкретни споразумения с Google ние гарантираме, че се поддържа адекватно ниво на защита на данните по отношение на обработката на лични данни от Google в САЩ.

 

Можете да оттеглите съгласието си за използване на уеб анализ по всяко време чрез сваляне и инсталиране на предлагания Google Browser Plugin или чрез управление на съгласията си в таблицата по-горе, като ще бъде поставена бисквитка за отказ (opt-out). И двете възможности предотвратяват използването на уеб анализ само ако използвате браузъра, на който сте инсталирали този plugin, или ако не изтриете бисквитката за отказ.

 

За допълнителна информация относно Google Analytics, моля, вижтеУсловия на работа на Google Analytics, Принципи за сигурност и лични данни на Google Analytics и Политика за личните данни на Google.

 

Информация относно странични реакции и оплаквания, свързани с качеството

Тази страница не е предназначена или проектирана за комуникация относно странични реакции, липса на терапевтично действие, грешки в приема на лекарството, продукти на черния пазар/ фалшиви лекарства, неправилна употреба или употреба, различна от указаната, рекламации, свързани с качеството и/ или други въпроси относно безопасността или качеството на продуктите на Байер. Ако желаете да докладвате странични реакции или да подадете оплакване, свързано с качеството, моля, свържете се със своя здравен специалист (например лекар или фармацевт), своя местен здравен орган или използвайте нашия Уебсайт за докладване на нежеланите странични реакции.

 

Въпреки това, ако ни докладвате за нежелани странични реакции или други проблеми, свързани с безопасността или качеството на продуктите на Байер, ние ще бъдем законно задължени да разгледаме комуникацията и може да се наложи да се свържем с Вас с цел уточнение. След това, може да се наложи да уведомим компетентните здравни органи за проблемите, докладвани от Вас. В този контекст, Вашата информация ще бъде препратена в псевдонимизирана форма, т.е. няма да бъде предавана информация, чрез която можете да бъдете директно идентифицирани. Наред с това, може да се наложи да препратим тези псевдонимизирани известия до нашите дружества от групата и партньори, доколкото те също са задължени да уведомят съответните си компетентни здравни органи.

 

Допълнителна информация относно поверителността на данните и докладването на страничните ефекти е достъпна в Политика за поверителност на данните, свързани с лекарствена безопасност.


 

Получатели на лични данни

Обработка по поръчка

За обработката на вашите лични данни ние до известна степен ще използваме специализирани изпълнители на услуги, които обработват вашите данни от наше име (напр. за IT поддръжка или облачни услуги). Това включва по-специално:

 • Tata Consultancy Services GmbH
  MesseTurm, 60308 Frankfurt, Германия


Такива изпълнители на услуги са внимателно подбрани и редовно наблюдавани от нас. Въз основа на съответните споразумения за обработка на данни, те ще обработват лични данни само в съответствие с нашите инструкции.

 

Партньори

Ние може да споделяме вашите лични данни с нашите клонове от Bayer Group, когато е необходимо за описаните по-горе цели.

 

Власти и държавни институции

Можем да споделим вашите лични данни с правоприлагащи органи или други органи и държавни институции, ако това се изисква по закон или е необходимо за описаните по-горе цели.

 

Външни адвокати

За да подкрепим съдебни решения и да преследваме или защитаваме срещу правни искове, може да споделяме вашите лични данни с външни адвокати. 

 

Потенциални купувачи в контекста на сливания и придобивания 

Възможно е да споделим вашите лични данни с бъдещ купувач в случай на придобиване, сливане или всякакъв друг вид корпоративно прехвърляне или прехвърляне на активи, включващо промяна на собствеността или контрола по отношение на нас или нашите услуги.

 

Обработка на лични данни извън ЕИП

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в държави извън Европейското икономическо пространство, включително такива, за които Европейската комисия не е издала решение за адекватност. Ако няма решение за адекватност за съответната държава, ние ще осигурим адекватно ниво на защита на вашите лични данни чрез сключване на така наречените стандартни договорни клаузи - приети от Европейската комисия - с получателя (за да получите копие, моля, вижте данни за контакт по-долу), или ще поискаме вашето изрично съгласие за прехвърлянето.

 

 

Информация относно Вашите права

Принципно Вие разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на личните данни:

 

 • Право на информация относно личните Ви данни, съхранявани от нас;
 • Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с Вашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че са налице непреодолими, гарантирани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;
 • Право на преносимост на данни;
 • Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни;
 • Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събирането, обработката и използването на личните Ви данни с действие занапред. За допълнителна информация, моля, вижте главите по-горе, описващи обработването на данните, базирано на Вашето съгласие.

 

 

Контакт

За всякакви въпроси, които имате във връзка със своите лични данни, моля, изпратете имейл до data.protection.bg@bayer.com или се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на следния адрес:

 

Длъжностно лице по защита на данните
Байер България ЕООД
бул. „Цариградско шосе“
№ 115М, сграда D,
партер
1784 София

 

Bayer AG е определена като представител в Европейския съюз за нашите неевропейски юридически лица в съответствие с чл. 27 GDPR. Можете да се свържете с представителя на следния адрес:

Data Privacy Representative
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51368 Leverkusen, Germany
Email: dp-representative@bayer.com

 

 

Изменение на Политиката за защита на лични данни

Възможно е да актуализираме периодично нашата Политика за защита на личните данни. Актуализациите на тази Политика ще бъдат публикувани на нашия Уебсайт. Всички изменения влизат в сила при публикуването им на Уебсайта ни. Ето защо, препоръчваме редовно да посещавате страницата, за да се осведомявате относно възможните актуализации.

 

Последна актуализация: 08.07.2024.